Vad gör Naturskyddsföreningen?

Naturskyddsföreningen är en ideell organisation som grundades av en grupp vetenskapsmän för över hundra år sedan. Organisationen arbetar utifrån att rädda jordens liv med fokus på en bättre miljö och en friskare natur. Strategin för att klara utmaningen är att så många som möjligt runtom i världen arbetar mot samma mål, vilket ska ske med hjälp av tre huvudsakliga verktyg: politisk påverkan (för att få politikerna att ta sitt ansvar för natur och miljö), naturupplevelser genom olika aktiviteter samt stärkandet av vår konsumentmakt. Naturskyddsföreningen informerar, inspirerar, ger idéer och delar med sig av konkreta metoder för att alla ska kunna hjälpa till på sitt sätt.

Naturskyddsföreningen jobbar med att skydda natur och miljö

Naturskyddsföreningen hjälper dig att vara miljösmart

Naturskyddsföreningen verkar på flera sätt inom miljön och anordnar olika slags aktiviteter där så många som möjligt kan göra sitt för att gynna ändamålet. Ett exempel är klädbytardagar som arrangeras en gång om året, våren 2016 anordnades de för sjunde året i rad. Att hela tiden shoppa nya kläder är inte bra för miljön samtidigt som många i tillverkningsprocessen drabbas hårt. Genom att byta kläder med andra bidrar man till en bättre värld samtidigt som det är en kul aktivitet.
Det finns en mängd andra sätt att vara miljösmart som Naturskyddsföreningen tipsar om. Dessa inkluderar att välja miljömärkta produkter, ekologisk mat, nappflaskor i glas eller stål och Svanen-märkta leksaker. Genom att dammsuga innan våttorkning hamnar inte miljögifter i vårt vatten i avloppet. Tvätta kläder med fulla maskiner. Byt ut äldre apparater till energisnålare alternativ och dra ut kontakten på produkter som står i standby-läge. Prioritera promenader, cykling och kollektivtrafik i stället för att ta bilen till jobbet eller för att utföra ärenden.

Vid brott mot miljölagstiftningen drivs rättsfall i domstolarna

När företag och myndigheter bryter mot Sveriges och EU:s miljölagstiftning träder Naturskyddsföreningen in genom att överklaga domar och beslut. De väljer ut viktiga rättsfall och driver dem i domstolarna (vilka rättsfall som prioriteras avgörs utifrån hur pass stor verksamhetens påverkan på miljön är i frågan och om förutsättningar finns för att kunna stärka natur- och miljöskyddet). Organisationen är också ofta med och deltar i samråd inför en ansökan om tillstånd som en verksamhet lämnar in till tillståndsmyndigheten. Då kan föreningen vara med och påverka i ett tidigt skede.
Naturskyddsföreningen får från olika håll reda på olika ärenden som är på gång. Mer konkret kan det handla om luftkvalitet, bebyggelse i strid mot strandskyddet eller avverkning av en skyddsvärd skog. Föreningen medverkar även samt har medverkat i stora frågor gällande licensjakt på varg, förbud mot det hormonstörande ämnet bisfenol A i nappflaskor och barnmatsburkar, förbud mot fosfater i tvätt- och diskmedel, ökad försäljning av KRAV-märkt kaffe och ekologiska bananer, egen miljömärkning (Bra Miljöval), slutförvar av kärnavfall, räddning av utrotningshotad pilgrimsfalk och havsörn, etc.

Bättre miljö och friskare natur

Naturskyddsföreningen är en ideell organisation som arbetar utifrån att rädda jordens liv med fokus på en bättre miljö och en friskare natur. Tre huvudsakliga verktyg är politisk påverkan, naturupplevelser och stärkandet av vår konsumentmakt. Organisationen arbetar med att informera, inspirera, ge idéer och dela med sig av konkreta metoder för att alla ska kunna hjälpa till på sitt sätt. Föreningens miljöarbete består bland annat av klädbytardagar, tips om hur var och en blir mer miljösmart i vardagen samt drivande av rättsfall i domstolar när företag eller myndigheter brutit mot miljölagstiftningen.