Den smutsiga klädindustrin

Klädindustrin släpper ut kemikalier i vattnet

Klädindustrin har länge använt olika kemikalier för att framställa tyger och fibrer till kläder. Ibland tillsätts ämnena för att ge flamskydd, impregnering eller färg. Vanliga kemikalier som finns i kläder är formaldehyd, latex och krom. Det kan leda till hudproblem och allergier – men det finns ännu värre problem än det. År 2008 testade Naturskyddsföreningen sjutton olika t-tröjor som var inköpta i svenska modebutiker. Sexton av t-tröjorna innehöll ämnet nonylfenoletoxylat. Ämnet är mycket skadligt för miljön och för vattenlevande organismer. Klädindustrin använder ämnet när deras produkter rengörs. Nonylfenoletoxylat kan inte brytas ner, utan släpps ut i avloppsvattnet och hamnar i vår miljö, där det kommer i kontakt med djur och natur.

Klädindustrin tar inte globalt ansvar

Ämnet nonylfenoletoxylat släpps ut ur kläderna när de tvättas. Med avloppsvattnet följer det med ner till reningsverket. Där bryts det ner och blir till nonylfenol. Detta ämne hamnar sedan ute i naturen tillsammans med det renade vattnet. Förutom upptäckten av ämnet i t-tröjor upptäckte Naturskyddsverket år 2007 att det fanns höga halter i handdukar. Ämnet är dock förbjudet i EU och används inte i europeisk textilproduktion. Det är troligt att de höga halterna kommer från importerade textilier och plagg. Det är ofta utvecklingsländer som producerar de kläder som klädindustrin importerar. Det är vid deras produktion som den största miljöfaran sker.

Nonylfenol är ett hormonstörande ämne som kan påverka djurs och människors förmåga att fortplanta sig. Det är ett billigt ämne i tvättmedel som används i utvecklingsländer för att lösa upp smuts. Även om vi inte har så stora utsläpp av ämnet i Sverige så är det i utvecklingsländernas miljö som den största skadan sker. Man kan tycka att klädindustrin borde ta sitt ansvar och sätta krav på att ämnet förbjuds. Den globala miljön är allas ansvar. Ett totalt stopp av import från länder som använder ämnet borde införas tills en förändring har skett.

Kläder utan gifter

Många människor har blivit mer medvetna om de osynliga kemikalierna som finns i kläder och tyger. Man har fått upp ögonen för alla gifter som vi är utsatta för och som även kan förstöra vår miljö på lång sikt. Det finns miljömärkta kläder att få tag på nu, i större utsträckning än någonsin förr. Det krävs ett nytänk inom klädindustrin angående produktionen av kläder. Ekologisk tillverkning av kläder som dessutom är inriktad på globala rättvisefrågor är den nya utmaningen för klädindustrin.

Ett modernt och framstående land som Sverige måste tänka globalt när det kommer till miljöfrågor. Vi måste börja tänka långsiktigt och inte köpa in billiga kläder och tyger som kan förstöra miljön på andra platser. Dessutom måste vi sätta press på modeindustrin. Att värna om den globala miljön är ett ansvar som klädindustrin måste ta. De bör utbilda sina kunder och tänka globalt, inte bara för snabb profit och så billig produktion som möjligt. I en värld som är trasig kan ingen leva.

En dräkt av kemikalier

Klädindustrin är ansvarig för att hormonstörande gifter och andra kemikalier förstör miljön. Inte bara i Sverige utan även globalt. Det är billiga textilier som importeras som är den största orsaken till utsläppet av ämnet nonylfenol i svensk miljö. Det är förbjudet i EU att använda nonylfenol vid textilproduktion. Tester som har gjorts av Naturskyddsföreningen visar att många plagg från stora svenska modekedjor innehåller kemikalier. För att vara säker på att dina kläder inte innehåller gifter bör du handla miljömärkta kläder eller second hand.